Volejte 602 232 109

Poučení o odstoupení

S přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, došlo k úpravě vztahů mezi podnikatelem a spotřebitelem. Na základě ustanovení občanského zákoníku má podnikatel povinnost sdělit spotřebiteli určité informace.

Naše klienty tímto informujeme o tom, že v případě, kdy uzavřeli smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, mají právo od takové smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. O svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy musí klient informovat realitního makléře, se kterým smlouvu uzavřel, a to jednoznačným prohlášením.

Pro účely odstoupení od smlouvy může klient využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete zde.

Pokud dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, nemá klient právo od smlouvy odstoupit.