Volejte 602 232 109

Jaké jsou hlavní povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby?

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník musí splnit všechny povinnosti a zajistit řádné provedení stavby. Při neplnění by se dopustil přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle závažnosti až do výše 2 000 000 Kč.

Kdo je stavebník
Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení.

Více informací