Volejte 602 232 109

Povinnosti RK při opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Přestože je zák. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (tzv. „AML zákon“) v účinnosti již od 1.9.2008, podle aktuálních zjištění stále značná část realitních kanceláří nemá o uvedeném zákonu úplné informace, případně pro jeho aplikaci používá chybné pracovní postupy či nevyhovující dokumenty.

Uvedený zák.č. 253/2008 Sb.

Více informací